"appalling image" — Słownik kolokacji angielskich

appalling image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając obraz
  1. appalling przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had an appalling image of Velaz, naked and shivering under the needle-like rain in that empty courtyard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo