"antiterrorism official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): antiterrorism urzędnik
  1. antiterrorism rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    French antiterrorism officials have been warning for several years that female converts represent a small but increasingly important part of the terrorist threat in Europe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo