"antenna design" — Słownik kolokacji angielskich

antenna design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): antena projekt
  1. antenna rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This can be accomplished in many different ways leading to a plethora of antenna designs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo