"allowed to drink" — Słownik kolokacji angielskich

allowed to drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić do napoju
  1. allow czasownik + drink czasownik
    Luźna kolokacja

    You were actually allowed to drink while on the assembly line.

    Podobne kolokacje: