"allow observers" — Słownik kolokacji angielskich

allow observers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól obserwatorom
  1. allow czasownik + observer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And they will not allow international observers to oversee the elections process.

powered by  eTutor logo