BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"alleged participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzić udział
  1. alleged przymiotnik + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Nalo was also arrested for his alleged participation in the robbery and the two burglars each received four-year sentences.

powered by  eTutor logo