"alleged affair" — Słownik kolokacji angielskich

alleged affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzić sprawa
  1. alleged przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The couple separated in 1766 after an alleged affair on Wilhelmina's side.

powered by  eTutor logo