BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"aisle is added" — Słownik kolokacji angielskich

aisle is added kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejście jest dodawane
  1. add czasownik + aisle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The south aisle was added in about 1250, or slightly earlier.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo