"airfoil design" — Słownik kolokacji angielskich

airfoil design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profil lotniczy projekt
  1. airfoil rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The craft was an "airfoil" design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo