"aircraft project" — Słownik kolokacji angielskich

aircraft project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samolot projekt
  1. aircraft rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This aircraft project wasn't considered as a serious alternative to the Re.2006.