"aid money" — Słownik kolokacji angielskich

aid money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze pomocowe
  1. aid rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some American foreign aid money has been wasted in the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo