"adulterous affair" — Słownik kolokacji angielskich

adulterous affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): romans pozamałżeński
  1. adulterous przymiotnik + affair rzeczownik
    Silna kolokacja

    For the one person he could not control was his own wife, who walked out on him one day and into an adulterous affair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo