"active stage" — Słownik kolokacji angielskich

active stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czynny etap
  1. active przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As an active stage, the theatre closes at times for matinees and rehearsals.

    Podobne kolokacje: