"accumulate money" — Słownik kolokacji angielskich

accumulate money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagromadź pieniędzy
  1. accumulate czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A person living according to this world view was more likely to accumulate money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo