"accidentally come" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo przyjdź
  1. come czasownik + accidentally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    One day, around tax time, I accidentally came across his pay stubs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo