"absolutely insist" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely insist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie nalegaj
  1. insist czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In truth, the content guys don't necessarily disagree with that position, but they absolutely insist on being paid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo