"Windows virus" — Słownik kolokacji angielskich

Windows virus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows wirus
  1. window rzeczownik + virus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, these machines, Stuxnet is a Windows virus.

    Podobne kolokacje: