"Windows product" — Słownik kolokacji angielskich

Windows product kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows produkt
  1. window rzeczownik + product rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rumour says it'll be almost identical in looks to the company's Windows product.

    Podobne kolokacje: