"Windows environment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows środowisko
  1. window rzeczownik + environment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There are very few systems equivalent to this machine in the Windows environment for the desktop," he said.