"Windows developer" — Słownik kolokacji angielskich

Windows developer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows developer
  1. window rzeczownik + developer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because of the smaller market, companies developing games for the Mac usually seek a lower licensing fee than Windows developers.

    Podobne kolokacje: