"WPA project" — Słownik kolokacji angielskich

WPA project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt WPA
  1. WPA rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The direct focus of the WPA projects changed with need.

    Podobne kolokacje: