"Urdu word" — Słownik kolokacji angielskich

Urdu word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urdu słowo
  1. Urdu rzeczownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That is an Urdu word used as a suffix to denote a function, duty or profession.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo