"Trinity College" — Słownik kolokacji angielskich

Trinity College kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trinity College
  1. trinity rzeczownik + college rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Trinity College has also been associated in the past with a number of other teaching institutions.

"Trinity College" — Słownik kolokacji angielskich

Trinity College kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trinity College
  1. trinity rzeczownik + college rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Trinity College has also been associated in the past with a number of other teaching institutions.

powered by  eTutor logo