TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Toyota official" — Słownik kolokacji angielskich

Toyota official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Toyota urzędnik
  1. Toyota rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For their part, Toyota officials say they have not held back on any hybrid parts to other companies.