"Thousand League" — Słownik kolokacji angielskich

Thousand League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tysiąc Liga
  1. thousand rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I once suffered mal de mer just reading Twenty Thousand Leagues under the Sea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo