BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"TV documentary" — Słownik kolokacji angielskich

TV documentary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Telewizyjny program dokumentalny
  1. TV rzeczownik + documentary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book was made into a TV documentary in 2003.

powered by  eTutor logo