"Silly Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Silly Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: silly thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Głupstwo
  1. silly przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You know I didn't mean all those silly little things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo