"Romanian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Romanian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rumuńska kobieta
  1. Romanian przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It depicts four rural Romanian women and the head of an eagle with a cross in its beak.

    Podobne kolokacje: