"Photographic Image" — Słownik kolokacji angielskich

Photographic Image kolokacja
Popularniejsza odmiana: photographic image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fotograficzny Obraz
  1. photographic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the center is a photographic images of two little girls.