"Phoenix Sun" — Słownik kolokacji angielskich

Phoenix Sun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Feniks Słońce
 1. phoenix rzeczownik + sun rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  His rights were received by the Phoenix Suns two days later.

  Podobne kolokacje:
 2. Phoenix rzeczownik + sun rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  His rights were received by the Phoenix Suns two days later.

  Podobne kolokacje: