"Pennsylvania official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pensylwania urzędnik
  1. Pennsylvania rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pennsylvania officials said they would ask Federal officials to declare an emergency to obtain disaster aid.

powered by  eTutor logo