"Pacific Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Pacific Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża Oceanu Spokojnego
  1. Pacific rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the end of the video they appear on a Pacific beach with their umbrellas again.

    Podobne kolokacje: