"Official of the Year" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalny z Roku
  1. year rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    State-level honors include receipt of the National Association of Social Workers' Texas Public Elected Official of the Year for 2009.

powered by  eTutor logo