"Ocean Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Ocean Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: ocean beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża oceaniczna
  1. ocean rzeczownik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Ocean Beach also has a dedicated police department of its own.

    Podobne kolokacje: