"Northeast League" — Słownik kolokacji angielskich

Northeast League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Północny wschód Liga
  1. northeast rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1997 the Northeast League would take on 2 new teams and expand to 8 overall.

powered by  eTutor logo