"Newark official" — Słownik kolokacji angielskich

Newark official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Newark urzędnik
  1. Newark rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1995, Newark officials worked with the police department to collect 350 guns using $50,000.

powered by  eTutor logo