"Navarre Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Navarre Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nawarra Plaża
  1. Navarre rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today, two days after the storm crashed ashore with 125-mile-an-hour winds and 20-foot waves, Navarre Beach is a desolate landscape.

    Podobne kolokacje: