"Nassau official" — Słownik kolokacji angielskich

Nassau official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nassau urzędnik
  1. Nassau rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The simple answer seems to be the additional construction of new cells, in effect what Nassau officials have chosen to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo