"Naked Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Naked Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: naked woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Naga Kobieta
  1. naked przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Naked women weren't news to me, though I'd never been close to one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo