"NFL team" — Słownik kolokacji angielskich

NFL team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): NFL zespół
  1. NFL rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1947 through 1960, each NFL team played 12 games per season.

    Podobne kolokacje: