"Muscle Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Muscle Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża mięśniowa
  1. muscle rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Muscle Beach derives its name from the strength required to practice acrobatics and bodybuilding.

    Podobne kolokacje: