"Muir Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Muir Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Muir Plaża
  1. Muir rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Charles decided to settle down with his wife, Eleanor, in the early 1950s at Spindrift Point near Muir Beach, California.

    Podobne kolokacje: