"Moscow official" — Słownik kolokacji angielskich

Moscow official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Moskwa urzędnik
  1. Moscow rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A1 Moscow officials are more tolerant toward unauthorized public demonstrations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo