NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"Medieval Lands Project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Średniowieczne Ziemie Projekt
  1. medieval przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Medieval Lands Project: Southern Italy.