"Matka Przenajświętsza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Matka Przenajświętsza" po polsku

Matka Przenajświętsza

rzeczownik
 1. Blessed Mother  
  Blessed Mother, pray for my sister. (Matko Przenajświętsza, módl się za moją siostrę.)
  Blessed Mother will guide us, we won't be lost. (Matka Przenajświętsza nas poprowadzi, nie zgubimy się.)
 2. Most Holy Mother

"Matka Przenajświętsza" — Słownik kolokacji angielskich

Blessed Mother kolokacja
 1. blessed przymiotnik + mother rzeczownik = Matka Przenajświętsza
  Zwykła kolokacja

  "A big painting of the Blessed Mother will be next to a big red sports car."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo