PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Manhattan apartment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Manhattan mieszkanie
  1. Manhattan rzeczownik + apartment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The average price of a Manhattan apartment is $1.3 million.