PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Little Angel" — Słownik kolokacji angielskich

Little Angel kolokacja
Popularniejsza odmiana: little angel
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Aniołeczek
  1. little przymiotnik + angel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "So you think next week my little angel will come home?"

    Podobne kolokacje: