"Lighthouse Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Lighthouse Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Latarnia morska Plaża
  1. lighthouse rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the picture Clare is looking out serenely over Lighthouse Beach.

    Podobne kolokacje: