ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Library official" — Słownik kolokacji angielskich

Library official kolokacja
Popularniejsza odmiana: library official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik biblioteczny
  1. library rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But library officials said today that it had been for $80,000.

powered by  eTutor logo