"Lazarus Project" — Słownik kolokacji angielskich

Lazarus Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łazarz Projekt
  1. Lazarus rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Lazarus Project linked the parts on a spacelike hypersurface at the time of the merger.

    Podobne kolokacje: